Безимени-12_2.jpg Ул.Советская, вид на дома №15 и 13. На заднем плане - Раймаг (ГУМ)ThumbnailsГУМУл.Советская, вид на дома №15 и 13. На заднем плане - Раймаг (ГУМ)ThumbnailsГУМУл.Советская, вид на дома №15 и 13. На заднем плане - Раймаг (ГУМ)ThumbnailsГУМУл.Советская, вид на дома №15 и 13. На заднем плане - Раймаг (ГУМ)ThumbnailsГУМУл.Советская, вид на дома №15 и 13. На заднем плане - Раймаг (ГУМ)ThumbnailsГУМ